Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34433
Title: Sử dụng vật liệu "cũ"
Authors: Nguyễn, Trần Đức Anh
Keywords: Vật liệu cũ
Sử dụng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 9 .- Tr.20-23
Abstract: Làm nhà mới, hay sửa nhà, có nhiều chủ nhà và cả kiến trúc sư băn khoăn với những vật liệu của công trình cũ. Sử dụng vật liệu cũ hay không không chỉ đơn thuần là bài toán tài chính, mà còn có thể có ý nghĩa nhiều hơn thế. Những vật liệu cũ có tiếng nói của riêng mình, và còn làm cho công trình "chất" riêng khó lẫn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34433
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.88 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.78.142


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.