Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34441
Title: Chính sách kinh tế của Singapore giai đoạn 2010 – 2015
Authors: Nguyễn, Xuân Tùng
Keywords: Bối cảnh kinh tế
Chính sách kinh tế
Singapore
Kinh tế thị trường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 07 .- Tr.39-46
Abstract: Singapore – nền kinh tế thị trường tự do phát triển cao và rất thành công, sở hữu một môi trường kinh tế mở cửa và không có tham nhũng, giá cả ổn định và thu nhập bình quân đầu người cao hơn so với hầu hết các nước phát triển khác – kết quả của việc áp dụng các chính sách kinh tế phù hợp do Chính phủ đề xuất. Không chỉ đơn thuần trình bày bối cảnh kinh tế của Singapore, bài viết tập trung đánh giá tổng quan một số chính sách kinh tế của quốc gia này trong giai đoạn 2010 – 2015, gợi ý bài học kinh nghiệm có thể tham khảo cho Việt Nam trên con đường phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34441
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.76 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.