Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34454
Title: Cá tính "lạnh"
Authors: Minh Khang
Keywords: Thiết kế
Không gian sống
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 9 .- Tr.72-77
Abstract: Mỗi không gian sống luôn có những đặc trưng riêng, tùy vào người chủ ngôi nhà và người thiết kế. Đặc trưng đó không chỉ là phong cách, vật liệu, màu sắc mà còn là... kí thước đồ vật trong nhà.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34454
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.64 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.78.142


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.