Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34463
Title: Những thành tựu nghiên cứu về Đông Nam Á hải đảo
Authors: Dương, Văn Huy
Keywords: Hải đảo
Đông Nam Á
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 10 .- Tr.59-69
Abstract: Trong nghiên cứu này tác giả đã phân tích vai trò của biển trong việc định hình và phát triển văn hóa Đông Nam Á trong suốt chiều dài lịch sử, trong đó có văn hóa Việt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34463
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.92 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.