Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34498
Title: APP QUẢN LÝ TIỆM CẮT TÓC
Authors: Phạm, Thị Ngọc Diễm
Nguyễn, Trường Thi
Keywords: HỆ THỐNG THÔNG TIN
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Trong đề tài này, “App quản lý tiệm cắt tóc” là ứng dụng Android với mục tiêu chính là: giúp khách hàng chọn được thời gian phù hợp để cắt tóc, giảm tối đa thời gian chờ đợi. Khách hàng còn có thể đăng ký các khóa học, nhắn tin cho Stylist để được hổ trợ. Đối với Stylist: đăng ký lịch làm, xem lịch làm, chuyển đơn đăng ký cho nhân viên khác. Đối với Chủ tiệm cắt tóc: Xem một số thống kê về doanh thu, lập hóa đơn, sắp lịch làm cho Stylist, hủy đơn.
Description: 78 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34498
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.