Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34498
Nhan đề: APP QUẢN LÝ TIỆM CẮT TÓC
Tác giả: Phạm, Thị Ngọc Diễm
Nguyễn, Trường Thi
Từ khoá: HỆ THỐNG THÔNG TIN
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Trong đề tài này, “App quản lý tiệm cắt tóc” là ứng dụng Android với mục tiêu chính là: giúp khách hàng chọn được thời gian phù hợp để cắt tóc, giảm tối đa thời gian chờ đợi. Khách hàng còn có thể đăng ký các khóa học, nhắn tin cho Stylist để được hổ trợ. Đối với Stylist: đăng ký lịch làm, xem lịch làm, chuyển đơn đăng ký cho nhân viên khác. Đối với Chủ tiệm cắt tóc: Xem một số thống kê về doanh thu, lập hóa đơn, sắp lịch làm cho Stylist, hủy đơn.
Mô tả: 78 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34498
Bộ sưu tập: Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.32.15


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.