Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34500
Title: Trong yên lặng có bao điều lạ
Authors: Xuân Bình
Keywords: Art in the forest
Văn hóa kiến trúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 10 .- Tr.82-87
Abstract: Trong bài viết này, tôi chỉ điểm qua một vài tác phẩm, những điểm đến đầy tâm trạng, cảm xúc. Art in the forest gợi cho tôi những suy ngẫm về quyền lực của cái đẹp, năng lượng quyền biến của sáng tạo có thể biến đổi, xoay chuyền rất nhiều hiện tượng, hiện thực trong từng con người, một tác phẩm, một xu hướng nghệ thuật hay một chu kỳ phát triển của kinh tế ở tầm vi mô, vĩ mô. Trong chừng mực nào đó, Art in the forest chợt hiển lộ cùng với quá nhiều mách bảo, tiên đoán, dự báo. bảo, tièn đoán, dự báo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34500
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.19 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.102.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.