Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34505
Title: Năng suất lao động của Việt Nam: Thực trạng và các nhân tố tác động
Authors: Phạm, Sỹ An
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Năng suất lao động
Năng suất các nhân tố tổng hợp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 09 .-Tr.03-14
Abstract: Bài viết mô tả bức tranh tổng thể thực trạng năng suất lao động của Việt Nam – tính bằng tỷ lệ GDP / lao động – so với quốc tế; phân tích các nhân tố quyết định đến năng suất lao động của Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34505
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.66 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.