Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34537
Title: Công ty nhiệt điện Na Dương vượt khó, nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất - Kinh doanh
Authors: Kim Cúc
Keywords: Nhiệt điện Na Dương vượt khó
Hoàn thành kế hoạch
Sản xuất
Kinh doanh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 182+183 .- Tr.37-38
Abstract: Những tháng đầu năm 2020, bên cạnh những thuận lợi như nhu cầu điện năng cao (do EVN huy động nhà máy ở mức tải cao), mặt khác các tổ máy vận hành tương đối ổn định, thì những khó khăn như: Giá điện bình quân thấp hơn giá điện được giao, sản lượng điện bắt đầu từ cuối tháng 6 đến nay cũng được huy động thấp, việc giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19 cũng tác động không nhỏ đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của người lao động. Phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Nhiệt điện Na Dương đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo, quyết tân hoàn thành kế hoach ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34537
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
670.08 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.