Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3456
Title: Đặc sắc nội dung và nghệ thuật truyện đồng thoại của nhà văn Tô Hoài trước Cách mạng tháng Tám
Authors: Lữ, Hồng Minh
Nguyễn, Thị Thắm
Keywords: Giáo dục Tiểu học mầm non
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn trình bày những vấn đề lí luận về cuộc đời sự nghiệp và thể loại truyện đồng thoại của Tô Hoài. Qua các tác phẩm thuộc thể loại truyện đồng thoại, luận văn chỉ ra những giá trị đặc sắc về mặt nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.
Description: 121 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3456
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
517.49 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.174.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.