Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34563
Nhan đề: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lựa chọn đúng trọng tâm kiểm tra, giám sát
Tác giả: Anh Minh
Từ khoá: Kiểm tra
Giám sát
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 116 .- Tr.48-50
Tóm tắt: Đảng bộ Lữ đoàn 80 (Quân khu 4), có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên và cơ động trong mọi tình huống cho Bộ Tư lệnh, các cơ quan Quân khu chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Do tính chất, chức năng và nhiệm vụ đặc thù, nên cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong Đảng bộ thường đóng quân phân tán ở các đơn vị, đài, trạm nhỏ lẻ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34563
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.