Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34575
Title: Hoàn thành cập nhật đóng góp do quốc gia tự quyết định nâng mức đóng góp của Việt Nam cho ứng phó với biến đổi toàn cầu
Authors: Tăng, Thế Cường
Phạm, Văn Tấn
Phạm, Văn Hưng
Nguyễn, Văn Minh
Chu, Thanh Hương
Keywords: Nâng mức đóng góp
Việt Nam
Ứng phó với biến đổi toàn cầu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 15(341) .- Tr.20-22
Abstract: Ngày 24/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đóng góp do quốc gia tự quyết định cập nhật của Việt Nam. Bằng nguồn lực trong nước, đến năm 2030 Việt Nam sẽ giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với Kịch bản phát triển thông thường (BAU) quốc gia, tương đương 83,9 triệu tấn C02tđ; mức đóng góp 9% này có thể được tăng lên thành 27% so với BAU quốc gia (tương đương 250,8 triệu tấn C0₂td) khi nhận được hỗ trợ quốc tế thông qua hợp tác song phương, đa phương và các cơ chế trong khuôn khổ Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34575
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.