Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34579
Title: Góc nhìn giáo dục trong điều kiện biến đổi khí hậu sự cần thiết và phát triển
Authors: Nguyễn, Hồ Việt Anh
Nguyễn, Thị Mỹ Xuyên
Keywords: Phát triển giáo dục
Biến đổi khí hậu
Cần thiết
Giải pháp cho giáo dục
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 15(341) .- Tr.29-31
Abstract: Hiện nay trên cả nước, có rất nhiều chương trình, đề án giáo dục về biến đổi khí hậu, lồng ghép biến đổi khí hậu vào chương trình học giảng dạy cho học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, việc nghiên cứu đưa biến đổi khí hậu vào khung chương trình và phát triển giáo dục các cấp bậc hiện nay còn hạn chế. Trong bài viết này, tác giả xin đề cập đến góc nhìn về sự cần thiết và phát triển giáo dục trong điều kiện biến đổi khí hậu và các khuyến nghị cho việc xây dựng các hướng nghiên cứu, giải pháp cho giáo dục.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34579
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.