Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34580
Title: Phân tích và khuyến nghị Ngành Du lịch trong tác động của biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn, Hồ Việt Anh
Nguyễn, Thị Mỹ Xuyên
Keywords: Phân tích
Tác động của biến đổi khí hậu
Ngành Du lịch
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 15(341) .- Tr.32-34
Abstract: Nằm ở vị trí địa lý thuận lợi về phía hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn, cách biển Đông 50 km theo đường chim bay, TP. Hồ Chí Minh có đầy đủ các yếu tố để phát triển Ngành Du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm, đóng góp lớn vào GDP của toàn Thành phố. Tuy nhiên, do đặc thù địa lý là trải dài dọc theo bờ biển nên Việt Nam nói chung, TP. Hồ Chí Minh nói riêng là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34580
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.