Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34583
Title: Kẻ giấu mặt
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Kẻ giấu mặt
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 116 .- Tr.67-68
Abstract: Năm Hợm là cái tên người đời đặt cho, còn tên cúng cơm của hắn là Năm Hoi. Hắn là thứ năm trong nhà. Cái tên nghe ngồ ngộ do bố mẹ hắn đặt cho bởi quan niệm để cho dễ nuôi. Đúng như định mệnh hắn là kẻ kém tắm. Vậy mà lớn lên lắm kẻ vì, người nể; em út cả tá... khiến không ít kẻ ngưỡng mộ!
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34583
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
772.64 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.132.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.