Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3460
Nhan đề: Một số biện pháp rèn luyện phát âm cho học sinh Tiểu học qua môn học vần
Tác giả: Đặng, Thị Hoa
Lê, Thị Út
Từ khoá: Giáo dục Tiểu học mầm non
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Luận văn trình bày các cơ sở lí luận về kĩ năng phát âm cho HS lớp 1 qua phân môn học vần. Qua đó đề xuất các giải pháp giúp HS rèn phát âm. Đồng thời vận dụng các giải pháp đó vào việc thiết kế các giáo án thực nghiệm để kiểm chứng hiệu quả của các giải pháp mà luận văn đã đề xuất.
Mô tả: 63.tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3460
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
360.12 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.