Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34622
Title: Tuscany nghiêng
Authors: Xuân Bình
Keywords: Tuscany
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 11 .- Tr.80-85
Abstract: Tuscany kỳ diệu và thời kỳ phục hưng rực rỡ được kết tạo và những viên sỏi, gốc nho, cây thông, những ngôi nhà bằng đá, dòng suối, dáng núi nơi đây.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34622
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.76 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.