Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34644
Title: Lý luận phê bình Kiến trúc ở Việt nam
Authors: Nguyễn, Văn Tất
Keywords: Lý luận phê bình Kiến trúc
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 281 .- Tr.30-31
Abstract: Lý luận – phê bình (LL-PB) trong văn học nghệ thuật luôn là một lĩnh vực khó. Bởi vì nhận định về giá trị nghệ thuật vốn không có đơn vị đo lường chuẩn. Nó phụ thuộc giá trị tổng hoà của nhiều yếu tố, mà trong đó yếu tố nơi chốn của một cộng đồng xã hội cụ thể mới có sự thẩm định đáng tin cậy. Tiếp theo, lại cần sự lên tiếng của cá nhân trong cộng đồng đáng tin cậy đó! Độ khó cứ vậy mà tăng lên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34644
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.38.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.