Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34664
Title: Hành trình tìm "kho báu" của nhà nghiên cứu văn học dân gian Lê Trung Vũ, ở vùng Cao nguyên đá
Authors: Trần, Mạnh Tiến
Keywords: Nhà nghiên cứu văn học dân gian
Lê Trung Vũ
Vùng cao nguyên đá
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 5 .- Tr.45-53
Abstract: Hành trình khám phá văn hóa vùng cao của nhà nghiên cứu Lê Trung Vũ vào tâm điểm của cuộc chiến tranh chống Mĩ, có người cầm súng ra mặt trận, có người cầm bút lên vùng cao nhưng cùng hướng về mục tiêu chiến đấu và xây dụng đất nước, tất cả đều đòi hỏi tinh thần nghị lực cao. Ông là lớp thanh niên miền xuôi đi tiên phong trên mặt trận văn hóa, những sản phẩm lao động của ông đã tạo nên chân dung một nhà khoa học về văn học dân gian dân tộc ít người ở miền núi phía Bắc Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34664
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.33 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.82.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.