Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/346
Title: Dạy học xác suất thống kê cho học viên chuyên ngành Trinh sát kĩ thuật tại Học viện Khoa học Quân sự
Authors: Nguyễn, Văn Đại
Keywords: Xác suất và thống kê
Hội nhập
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 420 .- Tr.27-30,60
Abstract: Trong các học viện, trường đại học, việc dạy học môn toán cho học viên với mục đích chính là giúp học viên nâng cao khả năng tư duy và biết vận dụng toán học như là công cụ để giải quyết các vấn đề thực tiễn nghề nghiệp ngay trong quá trình đào tạo cũng như khi đã bước vào công việc thực tế. Vì vậy nội dung dạy học môn toán cần phải gắn bó mật thiết với thực tiễn, trực tiếp với nghề nghiệp được đào tạo của học viên, nhằm giúp học viên phát triển được năng lực nghề nghiệp. Do đó, khi xây dựng chương trình môn học, vấn đề hàng đầu là cần phải xác định đâu là nội dung cần dạy, dạy cái gì và biện pháp giảng dạy nào hiệu quả nhất để giúp học viên nhanh chóng và dễ dàng thực hiện công việc sau khi ra trường.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/346
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.06 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.