Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/346
Nhan đề: Dạy học xác suất thống kê cho học viên chuyên ngành Trinh sát kĩ thuật tại Học viện Khoa học Quân sự
Tác giả: Nguyễn, Văn Đại
Từ khoá: Xác suất và thống kê
Hội nhập
Năm xuất bản: 2017
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 420 .- Tr.27-30,60
Tóm tắt: Trong các học viện, trường đại học, việc dạy học môn toán cho học viên với mục đích chính là giúp học viên nâng cao khả năng tư duy và biết vận dụng toán học như là công cụ để giải quyết các vấn đề thực tiễn nghề nghiệp ngay trong quá trình đào tạo cũng như khi đã bước vào công việc thực tế. Vì vậy nội dung dạy học môn toán cần phải gắn bó mật thiết với thực tiễn, trực tiếp với nghề nghiệp được đào tạo của học viên, nhằm giúp học viên phát triển được năng lực nghề nghiệp. Do đó, khi xây dựng chương trình môn học, vấn đề hàng đầu là cần phải xác định đâu là nội dung cần dạy, dạy cái gì và biện pháp giảng dạy nào hiệu quả nhất để giúp học viên nhanh chóng và dễ dàng thực hiện công việc sau khi ra trường.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/346
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.06 MBAdobe PDFXem
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.