Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34720
Title: Nhân vật lý tưởng trong tiểu thuyết của Nguyễn Bắc Sơn
Authors: Trần, Việt Hà
Keywords: Nhân vật lý tưởng
Nguyễn Bắc Sơn
Tiểu thuyết
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 8 .- Tr.27-39
Abstract: Trong quá trình nghiên cứu, người viết đã cố gắng tìm tòi xem xét thật kỹ một số chân dung nhân vật lý tưởng ở tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn bởi vì: thứ nhất, chưa có nhiều nhân vật trong tiểu thuyết đương đại đạt tầm xứng đáng để tôn vinh do không phải dễ xây dựng thành công với mẫu người này; thứ hai, quan trọng hơn là, trong hoàn cảnh xã hội hiện nay rất cần thiết đề cao những hình mẫu lý tưởng là ngọn đèn soi sáng cho sự phát triển của đất nước, lấy lại niềm tin trong nhân dân và khẳng định bản lĩnh, bản sắc kẻ sĩ của dân tộc ngàn năm văn hiến này. Điều đáng nói là qua việc xây dựng những nhân vật lý tưởng, Nguyễn Bắc Sơn vừa thể hiện quan niệm đầy tích cực, lạc quan và trân trọng về vẻ đẹp của con người đưong thời; vừa thể hiện bút lực và tâm huyết, tấm lòng sáng láng của mình với cuộc sống trong từng trang viết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34720
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.2 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.