Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34721
Title: Phố đi bộ ven sông: Từ nghiên cứu đến thực tiễn
Authors: Trần, Nguyễn Trâm Anh
Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Phố đi bộ ven sông
Nghiên cứu đến thực tiễn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 281 .- Tr.34-39
Abstract: Suốt chiều dài lịch sử, các dòng sông đã đóng một vai trò quan trọng gắn liền với đời sống kinh tế, chính trị và văn hóa của con người. Nền văn minh của nhân loại thường gắn với những con sông. Cho đến ngày nay, các quốc gia phát triển đã lưu giữ “nền văn minh” đó bằng cách tổ chức phố đi bộ ven sông. Tôn tạo nét đẹp của những con sông đã trở thành xu hướng trong tiến trình phát triển của các đô thị trên thế giới [1]. Có 3 lý do khiến phố đi bộ trở nên phát triển mạnh mẽ những năm gần đây: Sự bùng nổ đô thị khiến người dân có nhu cầu đi bộ thư giãn; nhu cầu phát triển thương mại – du lịch; và phát huy các yếu tố đặc trưng của địa phương [2].
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34721
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.