Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34737
Title: Mô phỏng năng lượng công trình với Revit một lối đi mới dành cho KTS
Authors: Ngô, Quang Tâm
Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Mô phỏng năng lượng công trình
Kiến trúc sư
Revit
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 279 .- Tr.19-23
Abstract: Hiện nay, trong quá trình thiết kế các công trình kiến trúc bền vững, mô phỏng hiệu năng công trình – Building Performance Simulation – (BPS) là công việc quan trọng nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng. Kiểm soát năng lượng và mô hình hóa năng lượng sẽ giúp KTS, KS có nhiều giải pháp khả thi hơn về năng lượng, tối ưu cho công trình. Công cụ BPS đang góp phần thúc đẩy sự đổi mới trong việc thiết kế các công trình có hiệu suất sử dụng năng lượng cao, và chúng ngày càng phát triển và đa dạng, hỗ trợ dễ dàng cho việc mô phỏng hiệu năng công trình [1].
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34737
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.