Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34789
Nhan đề: Thực trạng tiếp thu lý thuyết kiến trúc nước ngoài ở nước ta hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Hữu Thái
Từ khoá: Lý thuyết kiến trúc nước ngoài
Tiếp thu
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 9 .- Tr.121-124
Tóm tắt: Bài viết: Mảng phê bình khởi sắc hơn mảng lý thuyết, lý luận; Lý thuyết, lý luận và kinh nghiệm thế giới ta cần tiếp thu; Lý thuyết, lý luận và kinh nghiệm góp phần tích cực tạo bản sắc và phát triển bền vững cho kiến trúc Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34789
ISSN: 0866-7349
Bộ sưu tập: Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.1 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.