Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34806
Title: Cảm hứng chủ đạo trong thơ Nguyễn Việt Chiến
Authors: Lương, Thị Thảo
Keywords: Cảm hứng chủ đạo
Nguyễn Việt Chiến
Thơ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 10 .- Tr.62-67
Abstract: Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến thuộc lớp nhà thơ sau 1975. Ông đã đoạt nhiều giải thưởng thơ do Hội nhà văn Việt Nam phối hợp với các Hội chuyên ngành trong tổ chức và giải thưởng thơ trên Tuần báo Văn nghệ, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Bộ quốc phòng... Năm 2012, đoạt giải nhì cuộc thi thơ, nhạc Đây biển Việt Nam do Hội Nhà văn, Hội Nhạc sĩ và báo Viet¬namnet phối họp tổ chức. Năm 2016, giải thường Hội Nhà văn Việt Nam với tập thơ Tổ quốc nhìn từ biển. Thơ ông thường hướng đến những đề tài lớn như Tổ quốc, Nhân dân, lòng yêu nước, biên giới, hải đảo...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34806
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.4.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.