Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34813
Title: " Sắc màu và dáng thép"
Authors: Thảo Nguyên
Keywords: Kiến trúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 280 .- Tr.32-35
Abstract: Diễn ra từ đầu tháng 7/2018 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ 50 Đào Duy Từ (Hà Nội), nhưng dư âm triển lãm “Sắc màu và dáng thép” của GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính và KTS Dương Nguyễn Huy vẫn còn lưu luyến đến khi trời Hà Nội đã chuyển thu. Một già một trẻ. Một tĩnh tại, sâu lắng; một cứng cỏi, hiện đại… Đó thực sự là cuộc hội ngộ thú vị giữa kiến trúc và mỹ thuật.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34813
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.