Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34833
Title: Khả năng ứng dụng năng lượng thông minh và vật liệu xanh trong chung cư sinh thái tại TP.HCM
Authors: Hoàng, Hải Yến
Keywords: Năng lượng thông minh
Vật liệu xanh
Chung cư sinh thái
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 280 .- Tr.78-83
Abstract: Việc sử dụng năng lượng thông minh và vật liệu xanh trong xây dựng nhà ở cao tầng sẽ trở thành xu hướng tất yếu cho sự phát triển bền vững của TP. HCM nói riêng và các đô thị lớn ở Việt Nam nói chung. Bài báo đưa ra khả năng ứng dụng năng lượng thông minh và vật liệu xanh trong xây dựng nhà chung cư cao tầng sinh thái, phù hợp với điều kiện môi trường, khí hậu và kinh tế, xã hội tại TP.HCM. Các giải pháp đưa ra sẽ trở thành cơ sở cho các nhà thiết kế tham khảo và các nhà quản lý hoạch định chính sách phát triển đô thị trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34833
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.