Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34838
Title: Phát huy vai trò của người thầy trong đào tạo KTS
Authors: Phan, Bảo An
Nguyễn, Xuân Trung
Trần, Văn Tâm
Keywords: Kiến trúc sư
Đào tạo
Người thầy
Vai trò
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 280 .- Tr.87-89
Abstract: Thời gian qua, ngành giáo dục trên thế giới và trong nước đã có những phát triển nhanh chóng theo xu hướng đại chúng hóa, thị trường hóa, đa dạng hóa và quốc tế hóa mà chất lượng giáo dục luôn là vấn đề có tính sống còn [1]. Trong bối cảnh thời kỳ công nghệ 4.0, lĩnh vực đào tạo đại học chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch đặt ra những vấn đề cần phải suy nghĩ và giải quyết về vai trò của giảng viên – KTS và sinh viên (SV) nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34838
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.55 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.