Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34861
Nhan đề: Nghiên cứu thiết kế thành phần bê tông cường độ cao dùng cho công trình thủy công có lưu tốc lớn
Nhan đề khác: The mix design of strength concrete using for hydraulic structures efected by high velocity flows
Tác giả: Hoàng, Văn Tần
Phạm, Hữu Hanh
Nguyễn, Ngọc Lâm
Từ khoá: Thiết kế
Bê tông cường độ cao
Công trình thủy công
Lưu tốc lớn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Vật liệu Xây dựng;Số 11 .- Tr.68-72
Tóm tắt: Trong các công trình thủy công vật liệu bị phá hoại rất nhanh, đặc biệt là dưới tác dụng của dòng chảy có lưu tốc lớn. Chính vì vậy việc nghiên cứu chế tạo vật liệu phù hợp với những công trình quan trọng này rất cần thiết. Trong bài viết này đưa ra phương pháp thiết kế thành phần bê tông cường độ cao dùng cho các công trình thủy công chịu tác động của dòng chảy có lưu tốc lớn. Bài viết bao gồm: mở đầu, vật liệu chế tạo, thiết kế thành phần, các tính chất của bê tông chất lượng cao chịu xói mòn và kết luận kiến nghị.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34861
ISSN: 1859-3011
Bộ sưu tập: Vật liệu Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.