Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34863
Title: Levodopa tác dụng phụ sự & thận trọng khi dùng
Authors: Bùi, Văn Uy
Keywords: Levodopa
Tác dụng phụ
Thận trọng khi dùng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 609 .- Tr.06-07
Abstract: Bài viết đề cập đến những hiệu quả và tác dụng không mong muốn của chính levodopa, tương tác bất lợi của levodopa với các thuốc khác. Và một số lưu ý khác khi sử dụng levodopa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34863
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.