Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34863
Nhan đề: Levodopa tác dụng phụ sự & thận trọng khi dùng
Tác giả: Bùi, Văn Uy
Từ khoá: Levodopa
Tác dụng phụ
Thận trọng khi dùng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 609 .- Tr.06-07
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến những hiệu quả và tác dụng không mong muốn của chính levodopa, tương tác bất lợi của levodopa với các thuốc khác. Và một số lưu ý khác khi sử dụng levodopa.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34863
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.