Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34866
Title: Anh/Chị mua mấy liều?
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Keywords: Thuốc
Nhà thuốc
Mua mấy liều
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 609 .- Tr.12-13
Abstract: Bộ Y tế nước ta có đưa ra nhiều giải pháp để quản lý, giám sát việc dùng thuốc nói chung, trong đó có dùng kháng sinh. Đặc biệt sắp tới sẽ đồng loạt quản lý bằng hệ thống máy tính nối mạng, trong đó có các nhà thuốc. Thiết nghỉ, bên cạnh đó nên có biện pháp nâng cao ý thức dùng thuốc cho người dân. Rất mong, sẽ không còn có câu hỏi “Anh/Chị mua mấy liều?” đặt ra sai tại các nhà thuốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34866
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.212.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.