Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34871
Title: Biến đổi trồng trọt của người Co ở xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi và một số vấn đề đặt ra
Authors: Nguyễn, Thị Thu
Đặng, Minh Ngọc
Keywords: Biến đổi
Dân tộc Co
Nương rẫy
Sinh kế
Trồng trọt
Ruộng nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 04 .- Tr.28-37
Abstract: Bài viết để cập tới những biến đổi trong trồng trọt của người Co ở xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian gần đây, dưới tác động của các điều kiện mới, người Co ở đây đã tăng tối đa diện tích ruộng nước để dành diện tích nương lúa cho phát triển các cây nông sản hàng hóa, đặc biệt là những cây cao sản, kết hợp chăm sóc rừng. Vì vậy, đồng bào đã chú trọng gieo trồng các giống lúa năng suất cao với những kỹ thuật canh tác mới trên ruộng nước, Xuất hiện kinh tế lâm nghiệp thông qua hoạt động quản lý bảo vệ rừng. Song, trồng trọt của người Co hiện vẫn đang đối mặt với những khó khăn, nhất là đói nghèo do thiếu đất sản xuất, không đảm bảo an nình lương thực nên vẫn gia tăng tình trạng phá rừng làm nương. Vấn đề này rất cần được các cấp, các ngành có biện pháp tháo gỡ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34871
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.02 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.