Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34871
Nhan đề: Biến đổi trồng trọt của người Co ở xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi và một số vấn đề đặt ra
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu
Đặng, Minh Ngọc
Từ khoá: Biến đổi
Dân tộc Co
Nương rẫy
Sinh kế
Trồng trọt
Ruộng nước
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dân tộc học;Số 04 .- Tr.28-37
Tóm tắt: Bài viết để cập tới những biến đổi trong trồng trọt của người Co ở xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian gần đây, dưới tác động của các điều kiện mới, người Co ở đây đã tăng tối đa diện tích ruộng nước để dành diện tích nương lúa cho phát triển các cây nông sản hàng hóa, đặc biệt là những cây cao sản, kết hợp chăm sóc rừng. Vì vậy, đồng bào đã chú trọng gieo trồng các giống lúa năng suất cao với những kỹ thuật canh tác mới trên ruộng nước, Xuất hiện kinh tế lâm nghiệp thông qua hoạt động quản lý bảo vệ rừng. Song, trồng trọt của người Co hiện vẫn đang đối mặt với những khó khăn, nhất là đói nghèo do thiếu đất sản xuất, không đảm bảo an nình lương thực nên vẫn gia tăng tình trạng phá rừng làm nương. Vấn đề này rất cần được các cấp, các ngành có biện pháp tháo gỡ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34871
Bộ sưu tập: Dân tộc học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.