Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34893
Title: Phát triển bền vững môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu: Kinh nghiệm của Trung Quôc, Thái Lan và bài học cho Việt Nam
Authors: Phạm, Sỹ An
Nguyễn, Thị Mai Lan
Keywords: Biến đổi khí hậu
Kinh nghiệm Trung Quốc
Kinh nghiệm Thái Lan
Phát triển bền vững
Tây Nam Bộ
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 08 .- Tr.35-44
Abstract: Việt Nam là quốc gia đứng thứ 6 chịu tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và Đông bằng sông Cửu Long là một trong những vùng châu thổ trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Tìm ra giải pháp phát triển bền vững về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ góp phần làm cho nền kinh tế phát triển bền vững. Trung Quốc và Thái Lan là những quốc gia trong khu vực có những tình cảnh tương tự với Việt Nam khi phải đương đầu với những vấn đề trong phát triển bền vững môi trường và biến đổi khí hậu. Các quốc gia này cũng đã đưa ra những chính sách thúc đẩy phát triên bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu và đã đạt được một số kết quả tích cực, có thể là bài học, kinh nghiệm quý giá cho Việt Nam trong việc thiết kế chính sách nhằm hướng tới phát triển bền vững môi trường và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho cả nước nói chung và cho vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Bài viết sẽ đề cập đến kinh nghiệm phát triển bền vững môi trưởng và ứng phó với biến đổi khí hậu của Trung Quốc, tiếp đến là kinh nghiệm của Thái Lan và cuối cùng là bài học cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34893
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.130.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.