Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3490
Title: Vận dụng phương pháp trực quan vào dạy học Ngữ văn, chương trình tiếng Việt
Authors: Nguyễn, Hải Yến
Cao, Thị Hà Tiên
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trình bày lý thuyết về phương pháp dạy học trực quan, vấn đề dạy học Tiếng Việt; từ đó thiết kế các hoạt động dạy học có ứng dụng phương pháp trực quan
Description: 56 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3490
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.