Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34900
Title: Làng nổi lưỡng cư Eco2 pixel sống trên nước - gìn giữ nước (Giải thưởng cuộc thi Thiết kế nhà nổi Đồng bằng sông Cửu Long 2017)
Authors: Trịnh, Tuấn Dũng
Cao, Thế Anh
Keywords: Làng nổi lưỡng cư Eco2 pixel
Thiết kế nhà nổi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 219 .- Tr.52-55
Abstract: Tin tưởng về một tương lai phát triển thịnh vượng của cộng đồng dân cư nơi đây, chúng tôi mơ về "Một ngôi làng nổi vùng Nam Bộ trù phú sinh sống - canh tác nông nghiệp – sản xuất nghề phụ - chăn nuôi thủy sản, gia súc - du lịch cộng đồng, gắn kết với quá khứ cội nguồn lịch sử và kiến trúc bản địa" Ý tưởng thiết kế được tạo dựng từ ngôi làng nổi sống trên dòng sông với cơ chế tự thân giúp làm sạch môi trường sống - đặc biệt là không gian sinh tồn trên nước thể hiện ước muốn về những ngôi nhà bền vững, tự thu giữ nâng niu nước và tái tạo làm sạch nước sinh hoạt phục vụ cho nhu cầu của người dân như những hạt nhân có thể nhân ra rộng khắp. Hơn tất cả là sự phát triển thịnh vượng - bền vững cho cả cộng đồng với một phong cách sống cân bằng "Sống trên nước - Gìn giữ nước"!
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34900
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.216.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.