Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34907
Title: Nhân tố tác động đến quyết định sử dụng ví điện tử của người tiêu dùng trẻ tại Hà Nội
Authors: Bùi, Thị Mến
Phạm, Đức Anh
Đặng, Thu Thủy
Keywords: Công nghệ tài chính
Khởi nghiệp công nghệ tài chính
Mô hình chấp nhận công nghệ Hà Nội
Người tiêu dùng trẻ
Ví điện tử
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 08 .- Tr.67-77
Abstract: Sử dụng thuyết mô hình chấp nhận công nghệ (TAM). Bài viết nhằm xác định và phân tích các nhân tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ ví điện tử của người tiêu dùng trẻ tại Hà Nội. Kết quả hồi quy cho thấy cảm nhận về tính hữu dụng của dịch vụ, sự thuận tiện trong thanh toán và lòng tín đối với dịch vụ là các tác nhân chính giúp thúc đẩy hoạt động thanh toán qua ví điện tử. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các khuyến nghị dành cho nhà cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán và cơ quan quản lý nhằm thúc đây hơn nữa xu hướng thanh toản số tại Việt Nam trong bối cảnh Công nghiệp 4.0.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34907
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.