Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34930
Title: Truyền thông đại chúng và thanh khoản cổ phiếu
Authors: Đặng, Tùng Lâm
Keywords: Bất cân xứng thông tin
Sự chú ý của truyền thông đại chúng
Thanh khoản cổ phiểu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .- Tr.68-77
Abstract: Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của truyền thông đại chúng đến thanh khoản cổ phiếu. Sử dụng dữ liệu của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán của 35 quốc gia, kết quả từ nghiên cứu cho thấy sự chú ý của truyền thông đại chúng có quan hệ thuận chiều với thanh khoản cổ phiếu. Kết quả này ủng hộ cho quan điểm tranh luận rằng truyền thông đại chúng góp phần gia tăng lượng thông tin của doanh nghiệp được cung cấp đến công chúng và nhà đầu tư trên thị trường, qua đó giảm đi bất cân xứng thông tin và cải thiện thanh khoản cổ phiếu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34930
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.7 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.