Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34940
Title: Clara thiết bị vệ sinh bền bỉ cùng năm tháng
Authors: Minh Nguyệt
Keywords: Clara
Thiết bị vệ sinh
Độ bền
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 219 .- Tr.70-71
Abstract: Sứ vệ sinh luôn là một sản phẩm thiết yếu trong các gia đình. Với công nghệ sản xuất tự động hóa và áp dụng các giải pháp kỹ thuật mới, các dòng sản phẩm thương hiệu Clara có tính năng và độ bền vượt trội, màu sắc phong phú, hòa hợp với tiện nghi sử dụng mới cũng như an toàn vệ sinh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34940
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.107.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.