Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34956
Title: Conical Hat Restaurant (Nón lá)
Authors: Trần, Văn Long
Keywords: Conical Hat Restaurant (Nón lá)
Thiết kế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 220 .- Tr.42-45
Abstract: Hình ảnh chiếc nón lá của người phụ nữ Việt Nam nói chung và của người Tây Bắc nói riêng mang lại cảm giác rất gần gũi, thân thiết với đời sống của đồng bào người Mường, người Thái, người Tày... Ý tưởng thiết kế nhà hàng nón lá nằm ở giữa khu nhà Hội nghị với nhà lobby, hướng quay ra sông và núi cho thấy sự gần gũi con người với thiên nhiên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34956
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.42 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.