Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34976
Title: Nhóm thuốc ức chế TNF trong điều trị bệnh Crohn
Authors: Mai, Xuân Dũng
Keywords: Thuốc ức chế TNF
Bệnh Crohn
Điều trị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 609 .- Tr.10-11
Abstract: Bài viết cung cấp những triệu chứng cơ bản của bệnh Corhn. Những nhóm thuốc ức chế TNF trong điều bệnh Crohn. So với các nhóm thuốc cũ trước đây, nhóm thuốc ức chế TNF mang lại hiệu quả cao trong việc kiểm soát các triệu chứng, ngăn chặn hay làm chậm sự tiến triển của bệnh Crohn, làm giảm biến chứng tắc ruột và các tổn thương nghiêm trọng khác như ung thư đại tràng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34976
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.206.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.