Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34977
Title: Nghiên cứu Khảo sát sử dụng cát Giồng Sóc Trăng trong chế tạo bê tông đầm lăn dùng cho các công trình giao thông
Authors: Phạm, Hữu Hanh
Mai, Khả Quân
Phạm, Hữu Thiên
Keywords: Bê tông đầm lăn
Cát Giồng
Cấp phối gián đoạn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Vật liệu Xây dựng;Số 08 .- Tr.66-69
Abstract: Bê tông đầm lăn được vận chuyển, đổ, san và đầm chặt bằng thiết bị tương tự thi công đất đá. Hỗn hợp bê tông đầm lăn thường rất cứng nên tiến độ thi công nhanh và đơn giản, tiết kiệm được xi măng, do đó sử dụng nó trong các công trình giao thông đưa lại hiệu quả tổng hợp cả về kỹ thuật, kinh tế và môi trường. Vật liệu để chế tạo bê tông đầm lăn tương tự như bê tông thường, tuy có yêu cầu chất lượng cốt liệu không cao, nhưng có yêu cầu hàm lượng hạt rất mịn (<0,075 mm) từ 2-8%. Như vậy, để chế tạo bê tông đầm lăn sử dụng cát vàng thông thường phải sử dụng thêm phụ gia khoáng để bổ sung hàm lượng nhóm hạt đó. Ở nước ta có loại cát rất mịn – cát Giồng không đạt tiêu chuẩn để chế tạo bê tông. Việc nghiên cứu sử dụng cát này trong sản xuất bê tông đầm lăn không những đem lại hiệu quả thông thường còn sử dụng được vật liệu địa phương, giải quyết vấn đề thiếu cát vàng nghiêm trọng hiện nay và tận dụng được nhóm hạt rất mịn trong nó nên không cần thiết phải sử dụng phụ gia do đó đưa lại hiệu quả cả về khoa học và thực tiễn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34977
ISSN: 1859-3011
Appears in Collections:Vật liệu Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.