Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34983
Title: Tu sĩ Po Acar - người thực hành nghi lễ trong cộng đồng Chăm Awal ở Nam Trung Bộ
Authors: Đạo, Thanh Quyến
Keywords: Tu sĩ Po Acar
Người thực hành nghi lễ
Nam Trung Bộ
Cộng đồng Chăm Awal
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 5 .- Tr.18-24
Abstract: Bài viết: Mở đầu; Lịch sử hình thành cộng đồng Chăm Awal ở Việt Nam; Đời sống tu sĩ Po Acar; Về xuất thân và đặc điểm của tu sĩ Po Acar; Một vài nhận định thay lời kết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34983
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:(TCC) Văn hóa dân gian

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.39 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.