Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34984
Title: Cây Đại hồi
Authors: Nguyễn, Văn Hiếu
Keywords: Cây Đại hồi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 609 .- Tr.17
Abstract: Bài viết mô tả đặc điểm, hình thái cây Đại hồi. Theo tài liệu cổ Đại hồi có vị cay tính ôn (nóng) chữa các chứng đau bụng nôn mửa, đầy trướng do nhiễm lạnh v.v… Một số phương dược có vị Đại hồi cũng được đề cập trong bài viết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34984
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
930.87 kBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.