Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34985
Title: "Phong tục của mình nói sai sai": Diễn ngôn phát triển, định kiến tộc người và thực hành văn hóa ở người Ê- Đê, Tây Nguyên
Authors: Đoàn, Thị Tuyến
Hoàng, Cầm
Keywords: Diễn ngôn
Định kiến tộc người
Tây Nguyên
Người Ê Đê
Thực hành văn hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 05 .- Tr.3-13
Abstract: Bài viết: Dẫn luận; Người Ê- Đê và diễn ngôn phát triển Tây Nguyên; Diễn ngôn phát triển và sự tự định kiến văn hóa tộc người; Thực hành văn hóa của người Ê- Đê ở Tơng A.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34985
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:(TCC) Văn hóa dân gian

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.36 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.