Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35010
Title: Quan hệ kinh tế Trung Quốc – Indonesia từ năm 2005 đến nay
Authors: Trần, Thu Minh
Keywords: Trung Quốc
Indonesia
Quan hệ kinh tế
Quan hệ đối tác chiến lược
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 10 .- Tr.27-36
Abstract: Quan hệ kinh tế Trung Quốc – Indonesia sau khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2005 đã có những tiến triển mới, đặc biệt phát triển mạnh mẽ sau khi nâng cấp lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2013. Trên cơ sở làm rõ bối cảnh quốc tế, khu vực và tình hình bản thân mỗi nước để thấy được nhu cầu hợp tác về kinh tế giữa hai nước, bài viết đi sâu phân tích thực trạng hợp tác giữa Trung Quốc và Indonesia trên một số lĩnh vực như thương mại, đầu tư, tài chính, năng lượng và du lịch. Hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư có nhiều thành tựu đáng chú ý, đặc biệt là đầu tư trong xây dựng cơ sở hạ tầng. Hợp tác trong các lĩnh vực khác như tài chính, năng lượng, du lịch có nhiều tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, trong quan hệ kinh tế hai nước còn ẩn chứa nhiều nhân tố gây cản trở, đòi hỏi hai nước cần tìm hiểu cách tiếp cận để hai bên đạt được mục tiêu cùng có lợi, cùng thắng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35010
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.