Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35010
Nhan đề: Quan hệ kinh tế Trung Quốc – Indonesia từ năm 2005 đến nay
Tác giả: Trần, Thu Minh
Từ khoá: Trung Quốc
Indonesia
Quan hệ kinh tế
Quan hệ đối tác chiến lược
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 10 .- Tr.27-36
Tóm tắt: Quan hệ kinh tế Trung Quốc – Indonesia sau khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2005 đã có những tiến triển mới, đặc biệt phát triển mạnh mẽ sau khi nâng cấp lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2013. Trên cơ sở làm rõ bối cảnh quốc tế, khu vực và tình hình bản thân mỗi nước để thấy được nhu cầu hợp tác về kinh tế giữa hai nước, bài viết đi sâu phân tích thực trạng hợp tác giữa Trung Quốc và Indonesia trên một số lĩnh vực như thương mại, đầu tư, tài chính, năng lượng và du lịch. Hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư có nhiều thành tựu đáng chú ý, đặc biệt là đầu tư trong xây dựng cơ sở hạ tầng. Hợp tác trong các lĩnh vực khác như tài chính, năng lượng, du lịch có nhiều tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, trong quan hệ kinh tế hai nước còn ẩn chứa nhiều nhân tố gây cản trở, đòi hỏi hai nước cần tìm hiểu cách tiếp cận để hai bên đạt được mục tiêu cùng có lợi, cùng thắng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35010
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.