Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35015
Nhan đề: Hình ảnh người phụ nữ hiện đại trong điện ảnh Trung Quốc đương đại
Tác giả: Lưu, Thu Hương
Từ khoá: Điện ảnh Trung Quốc
“Phụ nữ hiện đại”
Hiện đại hóa
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 10 .- Tr.37-52
Tóm tắt: Quá trình cải cách mở cửa ở Trung Quốc, trong đó có mở cửa văn hóa, gắn liền với quá trình hiện đại hóa. Theo tác giả Nhiệm Kiếm Đào, “mở cửa văn hóa là yêu cầu nội tại của tiến trình hiện đại hóa Trung Quốc” (Tạp chí KHXH Thượng Hải, số 1-1995). Hiện đại hóa, mấu chốt là hiện đại hóa con người, tức là thực hiện sự chuyển biến từ “con người truyền thống” sang “con người hiện đại”, điều căn bản nhất là sự chuyển biến về quan niệm và tâm thái con người”(1). Điện ảnh Trung Quốc thời kỳ cải cách, mở cửa đã tạo ra những bước đột phá, trong đó có sự đột phá về cái nhìn đối với người phụ nữ cũng như việc tạo dựng hình ảnh của họ trong phim ảnh. Tìm hiểu vấn đề hình ảnh người phụ nữ trong điện ảnh sẽ giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc về những biến đổi trong tâm thức, tư duy, quan niệm giá trị và hành xử xã hội của phụ nữ Trung Quốc hiện đại. Bài viết tập trung phân tích sự thay đổi quan niệm giá trị, kết cấu tâm lý và nội hàm khái niệm “người phụ nữ hiện đại” trong điện ảnh Trung Quốc đương đại, đặc biệt là từ thời cải cách mở cửa đến nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35015
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
9.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.